Programlama Konseptleri

Yorumlar

-- Lua'da iki çizgi'den sonraki her şey atlanmaktadır.
-- Başka programlama dillerinde, #, //, gibi farklı işaretler, bir yorum
-- başlatabilir.

Değişkenler

local degisken = 1
print(degisken) -- Sonuç: 1

degisken = 2
print(degisken) -- Sonuç: 2

Değişkenler, veri saklayabilen şeylerdir.

local yazi = "Merhaba, dünya"
local numara = 123456
local evethayir = true -- İngilizce: true = evet, false = hayır

Değişkenler, Lua'da birden fazla veri tipi bulundurabilir.

DIKKAT

Lua'da değişkenlerin veri tiplerini belirtmenize gerek yoktur, fakat başka dillerde gerekebilir.

Fonksiyonlar

local degisken = 1

local function fonk()
  print(degisken)
  degisken = degisken + 1
end

fonk() -- Sonuç: 1
fonk() -- Sonuç: 2

Fonksiyonlar, çalıştırılabilen küçük kod parçalarıdır

local function fonk(arguman1, arguman2)
  print(arguman1)
  print(arguman2)
end

fonk("Merhaba", "dünya") -- Sonuç: Merhaba <yeni satır> dünya

Fonksiyonlar birden fazla argüman alabilir.

local function arti(a, b)
  return a + b
end

local deg = arti(1, 2)
print(deg) -- Sonuç: 3

Fonksiyonlar sonuç döndürebilir

Listeler (Arrays)

local liste = {1, 2, 3, 4}

Listeler, (İngilizce: array) birden fazla veriyi art arda saklayabilmenizi sağlar.

Sözlükler (Dictionaries)

local sozluk = {
  bir = 1,
  on = 10,
  yuz = 100,
  bin = 1000
}

Sözlükler, (İngilizce: dictionary), içindeki bir isime veri atanılabien verilerdir.

Eğer

local degisken = 1234

-- Bir şeyin eşit olduğuna bakabilmek için, iki tane eşittir işareti
-- gerekmektedir. Tek eşittir işareti, değişkene veri vermekte kullanılır.
if degisken == 1234 then
  print("Değişken, 1234'e eşit")
end

Eğer kelimesi, (İngilizce: if) bir şeyin sonucunun evet (İngilizce: true) olup olmadığına bakar.

local degisken = 5678

if degisken == 1234 then
  print("Değişken, 1234'e eşit")
else
  print("Değişken, 1234'e eşit DEĞİL") -- Bu satır çalışacaktır
end

Değilse kelimesi (İngilizce: else) ile sonuç evet değil ise çalışır

Döngüler

Döngüler, aynı kodu birden fazla kez çalıştırabilmenizi sağlar.

For Döngüleri

for i = 1, 10 do
  print(i) -- Sonuçlar (hepsi farklı satırda): 1, 2, 3, ... 9, 10
end

For döngüsünün bu hali, aynı kodu belirli bir sayıda çalıştırmanızı sağlar

local degisken = { "a", "b", "c" }

for i, harf in ipairs(degisken) do
  print(i, harf) -- Sonuçlar: "1 a", "2 b", "3 c"
end

For döngüsünün bu hali, aynı kodu bir listenin içindeki değerler üzerinde çalıştırmanızı sağlıyor.

While Döngüsü

local degisken = 10

while degisken < 10 do
  degisken = degisken + 1
  print(degisken)
end

While döngüsü, verilen şeyin sonucu hayır olana kadar devam eder.

while true do
  print("Sonsuz döngü!")
end

Genel Döngü Bilgileri

Döngüleri iptal etmek için, break kelimesini kullanabilirsiniz:

while true do
  print("Sadece bir kere çalışacak")
  break
end

Döngünün devamını iptal edip sonraki döngüye geçmek için continue kelimesini kullanabilirsiniz.

degisken = 1

while True:
  degisken = degisken + 1

  if degisken < 10:
    continue

  print(degisken) # 10, 11, 12, 13 ... sonsuza kadar

DIKKAT

continue özelliği, Lua'da yoktur. Bu örnekte Python gösterilmiştir.

Son Güncelleme: 7/13/2019, 5:30:42 PM